Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  06.08.2021

  Opodatkowanie reorganizacji spółek według Polskiego Ładu

  Wymiana udziałów, połączenia lub podziały spółek to zdarzenia przeprowadzane w ramach reorganizacji lub restrukturyzacji grup kapitałowych. Pod pewnymi warunkami zdarzenia te nie są opodatkowane, jednak zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu ograniczają ich neutralność podatkową.

   

   

   

  Nowe warunki braku podatku przy wymianie udziałów

   

  Możliwość dokonania działań restrukturyzacyjnych bez podatku od dłuższego czasu jest obwarowana kilkoma wymogami. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Kiedy połączenie lub podział spółek może być niekorzystne podatkowo? 

   

  Przykładem ograniczonej neutralności podatkowej może być wymiana udziałów, która polega na tym, że jedna spółka nabywa udziały w innej spółce wydając w zamian udziały własne. Wymiana udziałów jest nieopodatkowana wyłącznie wtedy, gdy w jej wyniku spółka nabywającą udziały osiąga lub powiększa bezwzględną większość w innej spółce. Dodatkowo obie spółki muszą mieć rezydencję podatkową na terytorium Unii Europejskiej lub EOG, a wymiana udziałów musi się odbyć w formie wkładu niepieniężnego.

   

  Polski Ład, oprócz wcześniej obowiązujących ograniczeń wprowadza kolejne warunki neutralności podatkowej. Brak podatku będzie dotyczyć jedynie pierwszej wymiany udziałów. Spółka planująca dokonać wymiany udziałów nabytych w wyniku wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, będzie musiała zapłacić podatek. Opodatkowana będzie również wymiana udziałów przydzielonych w wyniku połączenia lub podziału.

   

  Kolejnym nowym wymogiem jest obowiązek przyjęcia wartości nabywanych udziałów w wysokości nie wyższej niż wartość wnoszonych udziałów.

   

  Neutralność podatkowa połączeń, podziałów i aportów przedsiębiorstw

   

  W przypadku połączeń i podziałów Polski Ład przewiduje podobne wymogi, jak dla wymiany udziałów, aby transakcja nie podlegała opodatkowaniu. Objęcie nowych udziałów w wyniku tych zdarzeń będzie zatem opodatkowane, jeżeli udziały spółki przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte w wyniku wymiany udziałów lub przydzielone w wyniku innego połączenia lub podziału. Podatek wystąpi również w przypadku, gdy wartość przydzielonych nowych udziałów będzie wyższa niż wartość udziałów w spółce przejmowanej w ramach połączenia lub dzielonej.

   

  Informacje, na czym polega połączenie i podział spółek znajdziesz w artykułach Połączenie spółek - jak wygląda procedura? oraz Podział spółki - jak wygląda procedura? 

   

  Wkład do spółki w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części tak jak do tej pory będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Będzie jednak ono warunkowe i uzależnione od tego, czy spółka otrzymująca wkład będzie kontynuować wycenę przyjętych składników majątkowych.

   

  W ramach Polskiego Ładu zwolnienie od podatku jest także ograniczone do tych transakcji, których następstwem będzie połączenie przedsiębiorstw (lub zorganizowanych części przedsiębiorstw) podmiotów mających rezydencję podatkową w państwach Unii Europejskiej lub EOG. Oznacza to, że na przykład aport przedsiębiorstwa do amerykańskiej spółki kapitałowej będzie podlegał opodatkowaniu. Należy jednak zaznaczyć, że przepis regulujący ograniczenia transgraniczne jest błędnie sformułowany w projekcie nowelizacji, w związku z czym nie ostateczne zasady funkcjonowania tego ograniczenia nie są jeszcze znane.

   

  Prawo do zwolnienia trzeba udowodnić

   

  Ograniczenie prawa do zwolnienia podatkowego dla pierwszego połączenia, przekształcenia lub wymiany udziałów będzie problematyczne w przypadku podmiotów funkcjonujących już od wielu lat. Próba dokonania reorganizacji w sposób neutralny podatkowo będzie wymagała sprawdzenia nie tylko tego, czy obecne parametry transakcji pozwolą zachować neutralność podatkową, ale także tego w jaki sposób zostały objęte lub nabyte udziały przez wspólnika w przeszłości. Zgodnie ze zmienionymi przepisami ciężar dowodu będzie spoczywać na podatniku, a nie na organach podatkowych. Tym samym, jeżeli nie uda się wykazać, że wspólnik wszedł w przeszłości w posiadanie udziałów w inny sposób niż poprzez połączenie, podział lub wymianę udziałów, to zwolnień podatkowych nie będzie można zastosować.

   

  Projekt ustawy znajduje się obecnie w fazie konsultacji. Specjaliści z Kancelarii PragmatIQ na bieżąco śledzą proces legislacyjny. Będziemy informować na bieżąco o wszelkich zmianach, które pojawią na dalszych jego etapach.

   

  Paweł Malewski

  Tagi aport przedsiębiorstwa podział spółki Polski Ład połączenie restrukturyzacja

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi aport przedsiębiorstwa podział spółki Polski Ład połączenie restrukturyzacja