Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  06.08.2021

  Opodatkowanie reorganizacji spółek według Polskiego Ładu

  Wymiana udziałów, połączenia lub podziały spółek to zdarzenia przeprowadzane w ramach reorganizacji lub restrukturyzacji grup kapitałowych. Pod pewnymi warunkami zdarzenia te nie są opodatkowane, jednak zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu ograniczają ich neutralność podatkową.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Nowe warunki braku podatku przy wymianie udziałów

   

  Możliwość dokonania działań restrukturyzacyjnych bez podatku od dłuższego czasu jest obwarowana kilkoma wymogami. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Kiedy połączenie lub podział spółek może być niekorzystne podatkowo? 

   

  Przykładem ograniczonej neutralności podatkowej może być wymiana udziałów, która polega na tym, że jedna spółka nabywa udziały w innej spółce wydając w zamian udziały własne. Wymiana udziałów jest nieopodatkowana wyłącznie wtedy, gdy w jej wyniku spółka nabywającą udziały osiąga lub powiększa bezwzględną większość w innej spółce. Dodatkowo obie spółki muszą mieć rezydencję podatkową na terytorium Unii Europejskiej lub EOG, a wymiana udziałów musi się odbyć w formie wkładu niepieniężnego.

   

  Polski Ład, oprócz wcześniej obowiązujących ograniczeń wprowadza kolejne warunki neutralności podatkowej. Brak podatku będzie dotyczyć jedynie pierwszej wymiany udziałów. Spółka planująca dokonać wymiany udziałów nabytych w wyniku wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, będzie musiała zapłacić podatek. Opodatkowana będzie również wymiana udziałów przydzielonych w wyniku połączenia lub podziału.

   

  Kolejnym nowym wymogiem jest obowiązek przyjęcia wartości nabywanych udziałów w wysokości nie wyższej niż wartość wnoszonych udziałów.

   

  Neutralność podatkowa połączeń, podziałów i aportów przedsiębiorstw

   

  W przypadku połączeń i podziałów Polski Ład przewiduje podobne wymogi, jak dla wymiany udziałów, aby transakcja nie podlegała opodatkowaniu. Objęcie nowych udziałów w wyniku tych zdarzeń będzie zatem opodatkowane, jeżeli udziały spółki przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte w wyniku wymiany udziałów lub przydzielone w wyniku innego połączenia lub podziału. Podatek wystąpi również w przypadku, gdy wartość przydzielonych nowych udziałów będzie wyższa niż wartość udziałów w spółce przejmowanej w ramach połączenia lub dzielonej.

   

  Informacje, na czym polega połączenie i podział spółek znajdziesz w artykułach Połączenie spółek - jak wygląda procedura? oraz Podział spółki - jak wygląda procedura? 

   

  Wkład do spółki w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części tak jak do tej pory będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Będzie jednak ono warunkowe i uzależnione od tego, czy spółka otrzymująca wkład będzie kontynuować wycenę przyjętych składników majątkowych.

   

  W ramach Polskiego Ładu zwolnienie od podatku jest także ograniczone do tych transakcji, których następstwem będzie połączenie przedsiębiorstw (lub zorganizowanych części przedsiębiorstw) podmiotów mających rezydencję podatkową w państwach Unii Europejskiej lub EOG. Oznacza to, że na przykład aport przedsiębiorstwa do amerykańskiej spółki kapitałowej będzie podlegał opodatkowaniu. Należy jednak zaznaczyć, że przepis regulujący ograniczenia transgraniczne jest błędnie sformułowany w projekcie nowelizacji, w związku z czym nie ostateczne zasady funkcjonowania tego ograniczenia nie są jeszcze znane.

   

  Prawo do zwolnienia trzeba udowodnić

   

  Ograniczenie prawa do zwolnienia podatkowego dla pierwszego połączenia, przekształcenia lub wymiany udziałów będzie problematyczne w przypadku podmiotów funkcjonujących już od wielu lat. Próba dokonania reorganizacji w sposób neutralny podatkowo będzie wymagała sprawdzenia nie tylko tego, czy obecne parametry transakcji pozwolą zachować neutralność podatkową, ale także tego w jaki sposób zostały objęte lub nabyte udziały przez wspólnika w przeszłości. Zgodnie ze zmienionymi przepisami ciężar dowodu będzie spoczywać na podatniku, a nie na organach podatkowych. Tym samym, jeżeli nie uda się wykazać, że wspólnik wszedł w przeszłości w posiadanie udziałów w inny sposób niż poprzez połączenie, podział lub wymianę udziałów, to zwolnień podatkowych nie będzie można zastosować.

   

  Projekt ustawy znajduje się obecnie w fazie konsultacji. Specjaliści z Kancelarii PragmatIQ na bieżąco śledzą proces legislacyjny. Będziemy informować na bieżąco o wszelkich zmianach, które pojawią na dalszych jego etapach.

   

  Paweł Malewski

  Tagi aport przedsiębiorstwa podział spółki Polski Ład połączenie restrukturyzacja

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi aport przedsiębiorstwa podział spółki Polski Ład połączenie restrukturyzacja