Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  27.11.2019

  Podatki w S.K.A. – jak jest opodatkowana spółka komandytowo-akcyjna i jej wspólnicy?

  Spółka komandytowo-akcyjna jest jedyną spółką osobową, która posiada status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Tak jak w spółkach kapitałowych, opodatkowaniu, poza dochodami spółki, podlega również wypłata dywidendy wspólnikom. Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej mogą jednak skorzystać z preferencji podatkowych, dzięki którym ich zyski w praktyce opodatkowane są jednokrotnie.

    

  Podwójne opodatkowanie w ramach spółki komandytowo-akcyjnej

   

  Spółka komandytowo-akcyjna różni się od pozostałych spółek osobowych (w tym np. spółki komandytowej). Jako jedyna posiada status podatnika podatku dochodowego.  Spółka komandytowo-akcyjna jest w zasadzie opodatkowana na takich samych zasadach, jak spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

   

  W rezultacie, w spółce komandytowo-akcyjnej dochodzi do tzw. podwójnego opodatkowania. W pierwszej kolejności dochód wypracowany przez spółkę opodatkowany jest na poziomie spółki (CIT).Następnie przy wypłacie dywidendy dochodzi do ponownego opodatkowania, tym razem na poziomie wspólników.

   

  Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

   

  Spółka komandytowo-akcyjna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, jest zobowiązana do wpłacania w trakcie roku zaliczek na CIT, a następnie do rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (CIT-8).

   

  Stawka CIT wynosi zasadniczo 19%. Jednakże spółka komandytowo-akcyjna, która dopiero rozpoczęła działalność lub posiada status tzw. małego podatnika może skorzystać z preferencyjnej stawki w wysokości 9%. Więcej o możliwości skorzystania z obniżonej stawki CIT przeczytasz w artykule 9% CIT od 2019 r. - kto skorzysta?. 

   

  Opodatkowanie w­­­spólników spółki komandytowo-akcyjnej

   

  W spółce komandytowo-akcyjnej występują dwa rodzaje wspólników – komplementariusz (inwestor aktywny) oraz akcjonariusz (inwestor pasywny).

   

  Wypłata wspólnikom dywidendy opodatkowana jest zasadniczo zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (PIT/CIT – w zależności od tego, czy wspólnik jest odpowiednio osobą fizyczną lub osobą prawną). Jednakże dzięki odpowiednim preferencjom podatkowym przewidzianym dla wspólników spółki komandytowo-akcyjnej w wielu przypadkach od wypłacanej dywidendy podatek nie będzie płacony. Duże ułatwienia dotyczą akcjonariuszy będących podatnikiem CIT oraz wszystkich podmiotów pełniących funkcję komplementariusza.

   

  Komplementariusz może pomniejszyć zryczałtowany podatek od dywidend oraz innych dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach  spółki komandytowo-akcyjnej. Wówczas zostanie on pomniejszony o kwotę podatku od dochodów spółki komandytowo-akcyjnej obliczonego za rok podatkowy, z którego ten dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach został uzyskany (proporcjonalnie do udziału komplementariusza w zysku spółki komandytowo-akcyjnej). W rezultacie, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna nie korzysta ze zwolnienia z CIT i opodatkowuje dochody według podstawowej stawki 19%, to komplementariusz w ogóle nie zapłaci zryczałtowanego podatku od otrzymanej dywidendy.

   

  Akcjonariusz, który jest podatnikiem CIT (tj. inna spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), po spełnieniu odpowiednich warunków może skorzystać z tzw. „zwolnienia dywidendowego”. Dzięki temu otrzymane dywidendy oraz inne przychody z udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej będą zwolnione od opodatkowania.

   

  Szansę na skorzystanie ze zwolnienia od opodatkowania zysków wypłacanych ze spółki komandytowo-akcyjnej mają wyłącznie akcjonariusze będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Dla osób fizycznych nie przewidziano takiego zwolnienia.

   

  Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania jest, aby:

  • spółka komandytowo-akcyjna wypłacająca dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiadała siedzibę lub zarząd w Polsce oraz
  • akcjonariusz uzyskujący dochody (przychody) z udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej był spółką podlegającą w Polsce (innym państwie członkowskim UE lub EOG) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

   

  Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, dodatkowo wspólnik, aby skorzystać ze zwolnienia:

  • musi posiadać bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki komandytowo-akcyjnej nieprzerwanie przez okres 2 lat (warunek ten może zostać spełniony po wypłacie) oraz
  • nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

   

  Przykład:

   

  Wspólnikami w spółce „X” spółka komandytowo-akcyjna są: Pan A. pełniący rolę komplementariusza (90%) oraz „K” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełniąca rolę akcjonariusza (10%).

   

  „X” spółka komandytowo-akcyjna uzyskała w roku podatkowym dochody w wysokości 10.000.000 zł. Wspólnicy spółki zadecydowali o przeznaczeniu zysku w całości na wypłatę dywidend.

   

  Akcjonariusz przygotował stosowne oświadczenie, w którym wskazał że, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

   

  Przychody spółki za poprzedni rok podatkowy przekroczyły limit uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika, zatem spółka nie zastosuje obniżonej stawki CIT.

   

  Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

  CIT: 10.000.000 zł x 19% = 1.900.000 zł

   

  Opodatkowanie akcjonariusza

  10% x (10.000.000 zł – 1.900.000 zł) = 810.000 zł

  CIT: 19% x 810.000 zł = 153.900 zł

  Do zapłaty (CIT): 0 zł (tzw. „zwolnienie dywidendowe”)

   

  Opodatkowanie komplementariusza

  90% x (10.000.000 zł – 1.900.000 zł) = 7.290.000 zł

  PIT: 19% x 7.290.000 zł = 1.385.100 zł

  Odliczenie: 1.900.000 zł x 90% = 1.710.000 zł

  Do zapłaty (PIT): 0 zł (1.385.100 zł - 1.710.000 zł)

   

  Pisaliśmy też o zaletach prowadzenia biznesu w formie innych spółek – przeczytaj nasze artykuły Przekształcenie w spółkę komandytową – dlaczego warto?   i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety  i skontaktuj się ze Specjalistami PragmatIQ – dzięki nam przekonasz się jaka spółka będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem i co możesz zyskać na przekształceniu!

   

  Pamiętaj, że podatkowo-księgowe rozliczenia stanowią istotny element każdego biznesu, dlatego warto rozważyć ich przekazanie w ręce doświadczonych profesjonalistów. Chcesz mieć pewność, że nad sprawami Twoimi i Twojej spółki czuwa zespół doświadczonych radców prawnych, doradców podatkowych i dyplomowanych księgowych? Koniecznie wejdź na stronę ksiegowosc.pragmatiq.pl https://www.ksiegowosc.pragmatiq.pl/, sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi specjalistami!

   

  Paulina Machińska

  Karolina Kroczak

   

  Tagi SKA

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi SKA