06.06.2023

  Pozew o wypłatę zysków ze spółki komandytowej - opis sprawy (case study)

  Przygotowaliśmy case study dotyczące pozwu o wypłatę zysków ze spółki komandytowej - opis sprawy

   

  Naszym klientem była osoba fizyczna będąca wspólnikiem (komandytariuszem) w spółce komandytowej, która wniosła do spółki wkład o wartości 100.000 złotych. Zgodnie z umową spółki udział komandytariuszy w zyskach Spółki nie był uzgodniony na stałe poprzez wskazanie procenta udziału w zysku, ale miał być ustalany po zakończeniu każdego roku w drodze uchwały wspólników. Podstawą do ustalenia udziału wspólnika w zysku spółki miał być jego udział w sprzedaży produktów spółki ustalany w oparciu o raport przygotowany przez Prezesa Zarządu sp. z o.o. będącej komplementariuszem (przy czym udział w zysku nie mógł być mniejszy niż 5%).  

   

  Na podstawie uchwały podjętej w opisanym powyżej trybie naszemu klientowi przyznano tylko 6% w zysku Spółki. Mając na względzie, że w poprzednich latach obrotowych otrzymywał on ok. 25% zysku, zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w sprawie. 

   

  Po przeanalizowaniu umowy Spółki oraz ww. uchwał podjętych przez wspólników Spółki, zarekomendowaliśmy naszemu klientowi wystąpienie do sądu z powództwem o zapłatę przysługującej mu kwoty zysku odpowiadającej 25% zysku spółki za poprzedni rok obrotowy. 

   

  W naszej ocenie ustalanie wysokości udziału w zysku Spółki przysługującego poszczególnym komandytariuszom na mocy uchwały wspólników Spółki jest sprzeczne z art. 123 §1 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Skoro zatem ustawodawca powołanym przepisie odsyła tylko do umowy spółki, to oznacza to, że kwestia udziału komandytariusza w zysku powinna zostać uregulowana bezpośrednio w umowie spółki. Nie jest natomiast dopuszczalne by pośrednio, na mocy postanowień umowy spółki, przekazywać uprawnienie do ustalania udziału w zysku tylko niektórym ze wspólników. 

   

  Postanowienie umowy spółki umożliwiające ustalanie udziału w zysku komandytariuszy spółki na mocy uchwały wspólników z uwagi na sprzeczność z art. 123 §1 kodeksu spółek handlowych jest nieważne. W tej sytuacji przysługujący naszemu klientowi udział w zysku spółki powinien zostać ustalony proporcjonalnie do wkładów rzeczywiście wniesionych przez komandytariuszy do Spółki.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi