Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Co to jest przedsiębiorstwo – definicja

  W języku codziennym pojęcie „przedsiębiorstwa” oznacza zakład produkcyjny lub nawet szerzej – cały prowadzony biznes. Pojęcia używane w języku prawnym różnią się jednak czasem od ich odpowiedników w języku potocznym. Z naszego tekstu dowiesz się, czy tak jest również w przypadku przedsiębiorstwa.

   

  Pojęcie przedsiębiorstwa

   

  Pojęcie przedsiębiorstwa w języku prawnym nie odbiega znacząco od jego znaczenia używanego w życiu codziennym. Przedsiębiorstwo jest bowiem zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych, używanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Do składników materialnych można zaliczyć wchodzące w skład przedsiębiorstwa nieruchomości oraz ruchomości - urządzenia, materiały, czy też wytworzone przez przedsiębiorstwo towary i wyroby. Składnikami niematerialnymi są natomiast w szczególności:

   

  1. nazwa przedsiębiorstwa;
  2. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  3. koncesje, licencje i zezwolenia;
  4. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  5. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  6. tajemnice przedsiębiorstwa (know-how);
  7. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   

  Struktura wewnętrzna przedsiębiorstwa

   

   

  Poza tym, istotną cechą przedsiębiorstwa jest jego wyodrębnienie organizacyjne i finansowe, przejawiające się w istnieniu określonej struktury wewnętrznej (kierownika, określonych stanowisk funkcjonujących w przedsiębiorstwie, określonych działów przedsiębiorstwa oraz nazwy przedsiębiorstwa).

   

  Przedsiębiorstwo przeniesiesz jedną czynnością

   

  Z faktu wyodrębnienia organizacyjnego przedsiębiorstwa jako pewnej całości wynika, że może ono być przedmiotem jednej czynności prawnej obejmującej wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Przykładem może być wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa. Zamiast przenosić osobno poszczególne składniki przedsiębiorstwa, wkład taki zostanie wniesiony za pomocą jednej czynności, obejmującej wszystkie jego składniki materialne i niematerialne.

   

  Więcej o aporcie przedsiębiorstwa piszemy w artykule Aport przedsiębiorstwa do spółki a przejście praw i obowiązków.

   

  Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca

   

  Pojęcie przedsiębiorstwa należy odróżnić od pojęcia przedsiębiorcy, którym jest podmiot (osoba fizyczna lub spółka) prowadzący działalność gospodarczą, a w konsekwencji prowadzący przedsiębiorstwo.  

   

  W języku prawnym wyróżnia się także pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, o którym piszemy w artykule Zorganizowana część przedsiębiorstwa – definicja

   

  Martyna Kunke, Tomasz Rutkowski

  Tagi aport przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spółki

  Jaki jest podatek przy sprzedaży firmy?

  Aporty

  Przejście poświadczeń należytego wykonania umów na nabywcę przedsiębiorstwa

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi aport przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo