Dominika Jaszczyk

    Dominika Jaszczyk

    Zapytaj eksperta

    14.01.2019

    Mały podatnik - wspólnik czy spółka?

    Status małego podatnika daje pewne przywileje. Jego definicja nie jest jednak jednoznaczna w przypadku spółek osobowych oraz podmiotów, które są wspólnikami w tych spółkach. Ma to szczególne znaczenie w podatkach dochodowych, gdzie posiadając status małego podatnika możemy odprowadzać zaliczki kwartalne oraz jednorazowo amortyzować środki trwałe.

     

    Mały podatnik 2019

     

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności według ustaw PIT oraz CIT) małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro (5.135.000 zł w 2019 r.).

     

    Spółki niemające osobowości prawnej nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatek dochodowy jest natomiast płacony przez ich wspólników – osoby fizyczne lub prawne. Status małego podatnika mogą więc mieć wspólnicy spółek osobowych, a nie spółka. Okazuje się jednak, że nie jest to definiowane w sposób jednoznaczny.

     

    Podatek dochodowy

     

    W podatkach dochodowych status małego podatnika może dotyczyć wspólnika spółki osobowej, ale również samej spółki. Organy podatkowe przyjmują bowiem dwa różne modele definiowania tego statusu, w zależności od tego z jakich przywilejów chcemy skorzystać.

     

    Zaliczki kwartalne a mały podatnik

     

    Będąc wspólnikiem spółki osobowej możemy odprowadzać zaliczki kwartalne, jeśli mamy status małego podatnika. Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą limity, które obowiązują, by status małego podatnika uzyskać, dotyczą wspólnika spółki. Nie ma znaczenia, czy spółka przekracza ustawowe limity. Jeśli przychody wspólnika ze spółki osobowej obliczone wg jego udziału w zysku nie przekraczają za poprzedni rok podatkowy równowartości 1.200.000 euro (5.135.000 zł w 2019 r.) ma on możliwość rozliczania się z urzędem kwartalnie.

     

    Przykład:

     

    Spółka jawna w 2018 roku osiągnęła przychód 5.100.000 zł. W 2019 roku status małego podatnika posiadają podmioty, które w 2018 roku nie osiągnęły przychodu ze sprzedaży wyższego niż 5.015.000 zł. Wspólnik spółki jawnej, którego udział w zysku wynosi 50%, chciałby odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie.  Czy może?

     

    Tak – gdyż przychód wspólnika wyniesie wówczas 2.550.000 zł (50% kwoty osiągniętego przez spółkę przychodu). Zgodnie z definicją małego podatnika wspólnik spółki osobowej nie przekracza limitów ograniczających posiadanie tego statusu – jego przychód w poprzednim roku podatkowym jest niższy niż 5.135.000 zł. Może więc odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie.

     

    Gdyby zgodnie z powyższą proporcją w udziale spółki, spółka osiągnęłaby przychód 11.000.000 zł jej wspólnik nie mógłby rozliczać się kwartalnie. Jego przychód wyniósłby 5.500.000 zł, co jest kwotą przekraczającą ustawowy limit dający mu prawo do otrzymania statusu małego podatnika.

     

    Podmiot będący wspólnikiem w kilku spółkach osobowych chcąc odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie powinien, w celu obliczenia limitów i ustalenia swojego statusu, zsumować przychody osiągane w tych spółkach proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Jeśli suma tych przychodów przekroczy równowartość 1.200.000 euro (5.135.000 zł w 2019 r.) – nie może odprowadzać zaliczek kwartalnie.

     

    Amortyzacja jednorazowa a status małego podatnika

     

    Inaczej wygląda sytuacja w przypadku korzystania z amortyzacji jednorazowej, która jest główną korzyścią płynącą z posiadania statusu małego podatnika. Zgodnie z brzmieniem art. 22k ust. 13 ustawy o PIT (analogicznie art. 16k ust. 13 ustawy o CIT) limit odpisów amortyzacyjnych dotyczy spółki, a nie jej wspólników. Organy podatkowe uznają, że dla spełnienia kryteriów pojęcia „małego podatnika” w przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki niebędącej osobą prawną, do limitu 1.200.000 euro należy uwzględniać przychody z prowadzonej działalności tylko w tej spółce. Dla skorzystania z jednorazowej amortyzacji na podstawie przepisów istotne jest bowiem kto nabywa środki trwałe, prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

     

    Przykład:

     

    Jeśli zatem podobnie jak w poprzednim przykładzie, spółka jawna osiągnęła w 2018 r. przychód 5.200.000 zł, ma dwóch wspólników posiadających po 50% praw do udziału w zyskach (na każdego z nich przypada proporcjonalnie przychód w kwocie 2.600.000 zł) i zakupiła środek trwały o równowartości 50.000 euro, może pojawić się pytanie czy spółka może jednorazowo ten środek zamortyzować?

     

    Przychód spółki wyniesie 5.200.000 zł co oznacza, że dla celów amortyzacji nie będzie ona uznana za małego podatnika, mimo, że na każdego z jej wspólników przypada 2.600.000 zł (co kwalifikowałoby ich do korzystania z przywilejów małego podatnika).

     

    W przypadku osiągnięcia przez spółkę przychodu niższego niż 5.135.000 zł, niezależnie od statusu wspólników i przychodów przez nich osiąganych, spółka mogłaby jednorazowo zamortyzować środek trwały do równowartości 50.000 euro. Gdyby okazało się, że środek wart jest więcej, spółka nie mogłaby dokonać jednorazowej amortyzacji.

     

    W przypadku chęci dokonania odpisów amortyzacyjnych nie ma więc znaczenia, czy wspólnik spółki osobowej ma inne przychody wynikające z udziału w spółkach osobowych oraz czy posiada status małego podatnika. Ponieważ to spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, dla celów amortyzacyjnych, to ona uznawana jest za małego podatnika. Warto o tym pamiętać, gdy chcemy skorzystać z jednorazowej amortyzacji.

     

    Status małego podatnika jest także jednym z dwóch podstawowych warunków umożliwiających stosowania podatnikom CIT (którym jest np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustanowiona jako komplementariusz spółki komandytowej) stawki 9 % CIT, o czym pisaliśmy szerzej w artykule 9% CIT od 2019 r. - kto skorzysta?

     

    Zajrzyj też na nasz portal komandytowa.pl i skontaktuj się z nami – dowiesz się więcej o rozliczeniach dokonywanych w ramach spółki komandytowej.

     

    Dominika Widła

    Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
    Skontaktuj się z nami:

    Kancelaria Prawna PragmatIQ

    kancelaria@doradzamy.to

    Zobacz także

    Podatki

    Optymalizacja podatkowa - czy jest legalna i bezpieczna?

    Podatki

    Cienka kapitalizacja, czyli ograniczenie w finansowaniu dłużnym

    Masz pytania?

    Skontaktuj się z ekspertem!

    Wojciech Kaptur

    Radca prawny,

    Doradca podatkowy

    w.kaptur@doradzamy.to

    Napisz mail

    Popularne tematy

    Newsletter

    • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
    • bez spamu
    • raz w miesiącu
    Tagi