Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  05.10.2017

  W jaki sposób fiskus doręczy informację o wszczęciu kontroli

  W celu przeprowadzenia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej organ musi doprowadzić do jej formalnego wszczęcia przez doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia.

   

  Wszczęcie kontroli podatkowej

   

  Kontrola podatkowa co do zasady musi być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ może wszcząć kontrolę. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

   

  Kontrola podatkowa zostaje wszczęta dopiero przez doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia. Upoważnienie doręczone może zostać kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej. Doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej może nastąpić w siedzibie kontrolowanego lub organu podatkowego. Kontrolujący przy doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli powinni okazać legitymacje służbowe. O wszczęciu kontroli podatkowej szerzej piszemy w artykule Wszczęcie kontroli podatkowej.

   

  Wszczęcie kontroli celno-skarbowej

   

  Kontrola celno-skarbowa to procedura o charakterze tzw. twardej kontroli. Z tego powodu kontrolowanego nie zawiadamia się wcześniej o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje na podstawie upoważnienia udzielonego funkcjonariuszowi lub pracownikowi urzędu celno-skarbowego. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy prawa oraz gdy okoliczności faktyczne przemawiają za niezwłocznym przeprowadzeniem kontroli, kontrola celno-skarbowa może być także przeprowadzona na podstawie legitymacji służbowej.

   

  Wszczęcie kontroli celno-skarbowej szarzej omówiliśmy w artykule Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej.

   

  Jeżeli masz wątpliwości jak zachować się w trakcie sporu z fiskusem lub masz inny problem związany z prawem podatkowym skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ. Zapraszamy również do zapoznania się z naszym Przewodnikiem po kontroli, w którym znajdziesz więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

   

  Wojciech Czernik

  Tagi kontrola spory podatkowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

  Komandytowa

  Spółka komandytowa – odpowiedzialność za zobowiązania

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kontrola spory podatkowe