Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  16.03.2022

  Wypłaty do wspólników spółki na estońskim CIT – na co uważać?

  Wspólnicy mogą wypłacać środki ze spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów, czyli tzw. estońskim CIT. Sprawdź, w jaki sposób opodatkowana jest dywidenda z takiej spółki i na co zwracać szczególną uwagę.

   

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"
  w przedsprzedaży! 

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Estoński CIT na czym polega?

   

  Podstawowym założeniem ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) jest brak obowiązku zapłaty podatku do momentu wypłaty zysku wspólnikom. W uproszczeniu zatem, jeżeli w trakcie opodatkowania estońskim CIT nie zostaną dokonane wypłaty ze spółki, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego. 

   

  Rzadko zdarza się jednak sytuacja, w której wspólnicy przez kilka lat nie wypłacają żadnych środków ze spółki. Czy zatem estoński CIT może być korzystny również w przypadku dokonywania wypłat ze spółki? Tak, pod warunkiem, że wypłaty nie stanowią ukrytych zysków.   

   

  Więcej na temat korzyści wynikających z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przeczytasz w artykule Estoński CIT- dlaczego warto?

   

  Zaliczka na poczet dywidend w trakcie roku

   

  Wypłata wspólnikowi zaliczki na poczet dywidendy podlega opodatkowaniu PIT w wysokości 19%. Kluczową preferencją w przypadku estońskiego CIT jest możliwość odliczenia od podatku wspólnika ryczałtu zapłaconego przez spółkę. Więcej na temat tego odliczenia przeczytasz w artykule Estoński CIT- dlaczego warto?

   

  Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące możliwości stosowania takiego odliczenia w przypadku wypłaty wspólnikowi zaliczki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ ) uznał, że w przypadku wypłaty wspólnikowi w trakcie roku zaliczki na poczet dywidendy nie ma możliwości zastosowania preferencyjnego odliczenia. W rezultacie, wypłata zaliczki z tytułu przyszłej dywidendy jest opodatkowana efektywnie wyższą stawką niż w przypadku stosowania zasad ogólnych.

   

  Specjaliści PragmatIQ wypowiadają się na ten temat również w Dziennik Gazeta Prawna w artykule W estońskim CIT lepiej wstrzymać się z zaliczkami na dywidendy. 

   

  W ostatnim czasie wydane zostały dwie korzystne interpretacje (w tym jedna dla naszego Klienta), w której organ potwierdził, że już przy wypłacie zaliczek na poczet zysku w trakcie roku można korzystać z odliczenia. Na ten moment nie jest to jeszcze ukształtowana linia interpretacyjna ale liczymy, że kolejne interpretacje indywidualne również będą wydawane z takim rozstrzygnięciem, o czym piszemy w artykule Estoński CIT – czy zaliczki na dywidendę korzystają z odliczenia?

   

  Estoński CIT a wypłaty ze spółki

   

  Nie tylko wypłata wspólnikom dywidendy podlega opodatkowaniu estońskim CIT po stronie spółki – obowiązek zapłaty podatku przez spółkę w zasadzie może powstać w odniesieniu do każdego świadczenia wykonywanego przez spółkę na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem, o ile świadczenie to wykonywane jest w związku z prawem do udziału w zysku spółki. W takim przypadku spółka płaci CIT według stawki 10% (jeżeli posiada status małego podatnika) lub 20%, jednak – w odróżnieniu od wypłaty środków w formie dywidendy – wspólnik nie ma możliwości odliczenia od swojego przychodu części CIT zapłaconego przez spółkę.

   

  Wspólnicy spółki opodatkowanej estońskim CIT powinni więc zwrócić szczególną uwagę na wszelkie transakcje dokonywane między nimi a spółką (np. pożyczki, użytkowanie majątku spółki przez wspólników na ich cele prywatne, świadczenie usług przez wspólników na rzecz spółki na warunkach nierynkowych itp.).

   

  Estoński CIT – ukryte zyski

   

  Do ukrytych zysków zalicza się w szczególności:

   

  • kwotę pożyczki udzielonej przez spółkę wspólnikowi (lub podmiotowi powiązanemu ze wspólnikiem) oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika (lub podmiot powiązany);
  • świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej (oraz podobnych podmiotów), trustu, a także innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
  • nadwyżkę wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę tej transakcji;
  • nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty wniesionej do spółki ponad kwotę wniesionej dopłaty;
  • wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału, ze zmniejszenia wartości udziału;
  • równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
  • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
  • wydatki na reprezentację;
  • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;
  • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika;
  • zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika;
  • świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika.

   

  Jednocześnie za ukryte zyski nie uważa się m.in.:

   

  • wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, powołania, umów cywilnoprawnych, kontraktu menadżerskiego oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej – w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza 5-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułu ww. umów, nie więcej jednak niż 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  • 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;
  • kwoty pożyczki zwróconej przez spółkę wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

   

  Przez pewien czas nierozstrzygnięte było, czy do ukrytych zysków należy zaliczyć wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika, o których mowa w art. 176 kodeksu spółek handlowych. Pojawiła się już pierwsza interpretacja, zgodnie z którą tego typu wynagrodzenie nie jest ukrytym zyskiem. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Estoński CIT a powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika.

  Pojawiały się również interpretacje podatkowe, w których Dyrektor KIS uznawał, że ukryty zysk stanowi także część wydatków na samochody osobowe wykorzystywane przez pracowników w sposób mieszany. Obecnie organy podatkowe odeszły od takiego stanowiska, przyjmując jednak inne, równie niekorzystne. Więcej na ten temat piszemy w naszym artykule Estoński CIT a samochody służbowe pracowników – czy są opodatkowane?

   

  Zapisz się do naszego kursu Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach i dowiedz się więcej o estońskim CIT. 

   

  Masz pytania lub wątpliwości dotyczące regulacji przewidzianych w ramach Polskiego Ładu? Planujesz opodatkowanie estońskim CIT i chcesz skonsultować swoje działania ze specjalistami? Skontaktuj się z nami! 

   

  Paulina Mikołajczak

  Tagi CIT dywidenda estoński CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT dywidenda estoński CIT