Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  16.03.2022

  Wypłaty do wspólników spółki na estońskim CIT – na co uważać?

  Wspólnicy mogą wypłacać środki ze spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów, czyli tzw. estońskim CIT. Sprawdź, w jaki sposób opodatkowana jest dywidenda z takiej spółki i na co zwracać szczególną uwagę.

   

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach" 

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Estoński CIT na czym polega?

   

  Podstawowym założeniem ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) jest brak obowiązku zapłaty podatku do momentu wypłaty zysku wspólnikom. W uproszczeniu zatem, jeżeli w trakcie opodatkowania estońskim CIT nie zostaną dokonane wypłaty ze spółki, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego. 

   

  Rzadko zdarza się jednak sytuacja, w której wspólnicy przez kilka lat nie wypłacają żadnych środków ze spółki. Czy zatem estoński CIT może być korzystny również w przypadku dokonywania wypłat ze spółki? Tak, pod warunkiem, że wypłaty nie stanowią ukrytych zysków.   

   

  Więcej na temat korzyści wynikających z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przeczytasz w artykule Estoński CIT- dlaczego warto?

   

  Zaliczka na poczet dywidend w trakcie roku

   

  Wypłata wspólnikowi zaliczki na poczet dywidendy podlega opodatkowaniu PIT w wysokości 19%. Kluczową preferencją w przypadku estońskiego CIT jest możliwość odliczenia od podatku wspólnika ryczałtu zapłaconego przez spółkę. Więcej na temat tego odliczenia przeczytasz w artykule Estoński CIT- dlaczego warto?

   

  Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące możliwości stosowania takiego odliczenia w przypadku wypłaty wspólnikowi zaliczki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ ) uznał, że w przypadku wypłaty wspólnikowi w trakcie roku zaliczki na poczet dywidendy nie ma możliwości zastosowania preferencyjnego odliczenia. W rezultacie, wypłata zaliczki z tytułu przyszłej dywidendy jest opodatkowana efektywnie wyższą stawką niż w przypadku stosowania zasad ogólnych.

   

  Specjaliści PragmatIQ wypowiadają się na ten temat również w Dziennik Gazeta Prawna w artykule W estońskim CIT lepiej wstrzymać się z zaliczkami na dywidendy. 

   

  W ostatnim czasie wydane zostały dwie korzystne interpretacje (w tym jedna dla naszego Klienta), w której organ potwierdził, że już przy wypłacie zaliczek na poczet zysku w trakcie roku można korzystać z odliczenia. Na ten moment nie jest to jeszcze ukształtowana linia interpretacyjna ale liczymy, że kolejne interpretacje indywidualne również będą wydawane z takim rozstrzygnięciem, o czym piszemy w artykule Estoński CIT – czy zaliczki na dywidendę korzystają z odliczenia?

   

  Estoński CIT a wypłaty ze spółki

   

  Nie tylko wypłata wspólnikom dywidendy podlega opodatkowaniu estońskim CIT po stronie spółki – obowiązek zapłaty podatku przez spółkę w zasadzie może powstać w odniesieniu do każdego świadczenia wykonywanego przez spółkę na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem, o ile świadczenie to wykonywane jest w związku z prawem do udziału w zysku spółki. W takim przypadku spółka płaci CIT według stawki 10% (jeżeli posiada status małego podatnika) lub 20%, jednak – w odróżnieniu od wypłaty środków w formie dywidendy – wspólnik nie ma możliwości odliczenia od swojego przychodu części CIT zapłaconego przez spółkę.

   

  Wspólnicy spółki opodatkowanej estońskim CIT powinni więc zwrócić szczególną uwagę na wszelkie transakcje dokonywane między nimi a spółką (np. pożyczki, użytkowanie majątku spółki przez wspólników na ich cele prywatne, świadczenie usług przez wspólników na rzecz spółki na warunkach nierynkowych itp.).

  Nadal masz wątpliwości, czy estoński CIT jest dla Twojej firmy? Nasi specjaliści przygotowali kurs, z którego dowiesz się jak rozliczać i prowadzić księgowość spółki opodatkowanej estońskim CIT!

  Sprawdź kurs

   

  Estoński CIT – ukryte zyski

   

  Do ukrytych zysków zalicza się w szczególności:

   

  • kwotę pożyczki udzielonej przez spółkę wspólnikowi (lub podmiotowi powiązanemu ze wspólnikiem) oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika (lub podmiot powiązany);
  • świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej (oraz podobnych podmiotów), trustu, a także innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
  • nadwyżkę wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę tej transakcji;
  • nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty wniesionej do spółki ponad kwotę wniesionej dopłaty;
  • wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału, ze zmniejszenia wartości udziału;
  • równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
  • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
  • wydatki na reprezentację;
  • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;
  • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika;
  • zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika;
  • świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika.

   

  Jednocześnie za ukryte zyski nie uważa się m.in.:

   

  • wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, powołania, umów cywilnoprawnych, kontraktu menadżerskiego oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej – w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza 5-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułu ww. umów, nie więcej jednak niż 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  • 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;
  • kwoty pożyczki zwróconej przez spółkę wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

   

  Przez pewien czas nierozstrzygnięte było, czy do ukrytych zysków należy zaliczyć wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika, o których mowa w art. 176 kodeksu spółek handlowych. Pojawiła się już pierwsza interpretacja, zgodnie z którą tego typu wynagrodzenie nie jest ukrytym zyskiem. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Estoński CIT a powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika.

  Pojawiały się również interpretacje podatkowe, w których Dyrektor KIS uznawał, że ukryty zysk stanowi także część wydatków na samochody osobowe wykorzystywane przez pracowników w sposób mieszany. Obecnie organy podatkowe odeszły od takiego stanowiska, przyjmując jednak inne, równie niekorzystne. Więcej na ten temat piszemy w naszym artykule Estoński CIT a samochody służbowe pracowników – czy są opodatkowane?

   

  Zapisz się do naszego kursu Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach i dowiedz się więcej o estońskim CIT. 

   

  Masz pytania lub wątpliwości dotyczące regulacji przewidzianych w ramach Polskiego Ładu? Planujesz opodatkowanie estońskim CIT i chcesz skonsultować swoje działania ze specjalistami? Skontaktuj się z nami! 

   

  Paulina Mikołajczak

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi