Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  01.12.2020

  Zmiany w CIT od 2021 r.

  Wprowadzono istotne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r. Podatnicy mają miesiąc na dostosowanie swojego biznesu do nowych regulacji.

   

  Aktualizacja 12.10.2021

  Projekt tzw. Polskiego Ładu przewiduje duże i korzystne zmiany w przepisach dotyczących estońskiego CIT, które pozwolą znacznie większej liczbie spółek na korzystanie z tej formy opodatkowania. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Estoński CIT – dla kogo od 2022 r.?

   

  Spółki komandytowe opodatkowane CIT

   

  Wszystkie spółki komandytowe -niezależnie od wielkości i struktury właścicielskiej - w 2021 r. staną się podatnikami CIT.

   

  Mimo, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, spółka komandytowa może zdecydować, że nowe regulacje zostaną przez nią zastosowane dopiero od dnia 1 maja 2021 r.

   

  Więcej na temat istotnych kwestii związanych ze zmianą opodatkowania spółek komandytowych znajdziesz w artykule CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy? 

   

  Estoński CIT

   

  Od 2021 r. spółki z o.o. oraz spółki akcyjne będą mogły wybrać nową formę opodatkowania - ryczałt do dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT.

  Wybór tej formy opodatkowania oznacza brak konieczności zapłaty podatku do momentu wypłaty dywidendy. Możliwość skorzystania z estońskiego CIT jest jednak uwarunkowana spełnieniem wielu kryteriów oraz wymaga szczegółowej analizy skomplikowanych regulacji. Więcej na temat warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z tej formy opodatkowania przeczytasz w artykule Estoński CIT od 2021 r.– dla kogo? 

   

  Nowelizacja zakłada także możliwość utworzenia przez sp. z o.o. lub S.A. specjalnego funduszu inwestycyjnego. Więcej na temat specjalnego funduszu inwestycyjnego przeczytasz w artykule Estoński CIT czy specjalny fundusz inwestycyjny

   

  Zapoznaj się z naszym kursem Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach i przekonaj się, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki przejściu na opodatkowanie CIT estońskim. 

   

  Udostępnienie polityki podatkowej spółki

   

  Podatkowe grupy kapitałowe (niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów) oraz inni podatnicy CIT, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro będą zobowiązani publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej.

   

  „Politykę podatkową” będzie należało publikować na stronie internetowej podatnika lub podmiotu z nim powiązanego, w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

   

  Limit przychodów 9% CIT

   

  W 2021 r. zacznie obowiązywać wyższy limit „bieżących przychodów” uprawniający do zastosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9%. Obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro (netto). Po zmianie, CIT według stawki 9% będą mogli płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w danym roku podatkowym nie przekroczą równowartości 2 mln euro (netto).

   

  Podwyższony limit będzie miał zostawanie również do podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r.

   

  Możliwość zastosowania obniżonej stawki CIT została przewidziana dla tzw. małych podatników. Warto zwrócić uwagę na to, że limit uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika różni się od ww. limitu – wynosi 2 mln euro przychodów ze sprzedaży (brutto) osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule 9% CIT od 2019 r. - kto skorzysta?
   

  Inne zmiany w CIT

   

  • Opodatkowanie CIT spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne – jeśli przed rozpoczęciem roku obrotowego nie złożą naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiednich informacji
  • Wprowadzenie pojęcia spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie zasad dotyczących jej opodatkowania
  • Ograniczenie możliwości rozliczania strat w przypadku, gdy podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa
  • Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz rozszerzenie treści dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych
  • Wydłużenie okresu obowiązywania preferencji wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.

   

  Masz pytania dotyczące zmian w CIT, które zaczną obowiązywać od 2021 r.? Skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii PragmatIQ.

   

  Paulina Mikołajczak

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi