Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  26.01.2023

  Składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej i jednoosobowej sp. z o.o. od 2022 roku

  Wraz z początkiem 2022 r. obowiązują nowe zasady dotyczące wymiaru składek zdrowotnych oraz ich odliczenia od podatku dochodowego osób fizycznych. Jak powyższe zmiany wpłyną na wspólników spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

   

  Aktualizacja: 26 stycznia 2024 r.

   

  Składka zdrowotna w „pierwotnym” Polskim Ładzie

   

  W związku z realizacją programu Polski Ład zostały opublikowane projekty ustaw zakładającej istotną zmianę w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W miejsce stałej opłaty ryczałtowej, podstawę wymiaru składki stanowi obecnie rzeczywisty dochód osiągnięty z prowadzonej działalności gospodarczej.

   

  Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały obowiązkową składkę zdrowotną obliczaną w wysokości 9% od podstawy określonej w odrębnych przepisach. Była nią zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co oznacza, że składka zdrowotna w 2021 r. nie mogła być niższa od kwoty 381,81 zł.

   

  W pierwszej kolejności ustawodawca zapowiedział zmianę w podstawie wymiaru składki dla osób fizycznych opodatkowanych według skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Składka zdrowotna dla tych podatników miała być obliczana według stawki 9% od osiągniętego dochodu. Powyższe rozwiązanie wywołało liczne kontrowersje wśród podatników, których bezpośrednio miałaby dotknąć zmiana, dlatego założenia pierwotnego projektu w niektórych aspektach uległy zmianie.

   

  „Nowy” Polski Ład a podstawa wymiaru składki zdrowotnej

   

  Z początkiem 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane podatkiem liniowym zasadniczo zobowiązane są do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 4,9% uzyskanego dochodu, z zastrzeżeniem, że składka ta nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia. Powyższe oznacza, że składka zdrowotna dla osób opodatkowanych podatkiem liniowym w 2022 r. nie może być niższa niż 270,90 zł (minimalne wynagrodzenie na 2022 r. wynosi 3.050 zł). Z kolei w 2023 r. minimalna składka zdrowotna wynosi 314,10 zł, a w 2024 wyniesie 381,78 zł.

   

  Co ważne, pierwotny zamysł projektodawcy w zakresie wysokości stawki zdrowotnej według stawki 9% pozostaje bez zmian dla podatników odprowadzających podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

   

  Dodatkowo od powyższych zasad zostały przewidziane wyjątki dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz wspólników spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  O składce zdrowotnej dla ryczałtowców więcej pisaliśmy w artykule „Polski Ład” – składka zdrowotna a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

   

  W przypadku wspólników spółek komandytowych nowa zasada obliczania składki zdrowotnej nie może być zastosowana, ponieważ wspólnicy nie wykazują w swoich zeznaniach podatkowych dochodu z działalności gospodarczej. Jest to efekt nowelizacji przepisów z 2021 r., w wyniku której spółki komandytowe zostały podatnikami CIT. W takich przypadkach składka zdrowotna jest obliczana od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za IV kwartał roku poprzedniego. W IV kwartale 2021 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6 221,04 zł, zatem składka zdrowotna według nowych zasad wynosi 559,89 zł miesięcznie. Natomiast w 2023 roku składka ta wynosić będzie 626,93 zł, zaś w 2024 już 699,11 zł.

   

  Wskazane wyżej zasady obliczania składki zdrowotnej dotyczą zarówno wspólników sp.k., jak i wspólników jednoosobowych spółek z o.o., wspólników spółek jawnych będących podatnikiem CIT oraz osób opłacających podatek w formie karty podatkowej.

   

  Co ważne, jeżeli tacy wspólnicy posiadają jednocześnie udziały w kilku spółkach, są zobowiązani do odprowadzenia składki zdrowotnej od wszystkich z tych spółek. Obecne brzmienie przepisów pozwala jednak na ograniczenie sumy obciążeń, co potwierdził w swoich objaśnieniach i interpretacjach ZUS. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w artykule Składka zdrowotna – czy należy ją płacić od wszystkich spółek? 

   

  Opłacając składkę na wyżej opisanych zasadach nie dokonuje się rozliczenia rocznego składki zdrowotnej. Taki obowiązek dotyczy natomiast osób, które wykazują dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Obowiązek ten dotyczy zatem m.in. wspólników spółki jawnej niebędącej podatnikiem CIT. Więcej na temat rozliczenia rocznego składki zdrowotnej przeczytasz w artykule Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – jak go dokonać?

   

   

  Brak możliwości odliczenia składki od podatku

   

  Polski Ład nie tylko wprowadził zmianę w podstawie składki zdrowotnej, ale zniósł także możliwość odliczenia opłaconej składki od podatku dochodowego, co czyni tę zmianę bardziej dotkliwą,

   

  Dotychczas obowiązujące przepisy zezwalają na odliczenie od podatku dochodowego części zapłaconej składki zdrowotnej, w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru (przy czym u wspólników sp.k. i jednoosobowych spółek z o.o. to odliczenie obecnie możliwe jest tylko wówczas, gdy wspólnik prowadzi jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem w sp.j.). Powyższe oznacza, że na dotychczasowych zasadach przedsiębiorcy mogli pomniejszyć swój podatek odprowadzany do urzędu skarbowego o kwotę co najmniej 328 zł, ze składki zdrowotnej wynoszącej miesięcznie 381,81 zł. A zatem miesięczny ekonomiczny koszt składki zdrowotnej wynosił tylko ok. 53 zł.

   

   

  O najważniejszych kwestiach związanych z Polskim Ładem informujemy na naszych stronach komandytowa.pl  oraz doradzamy.to. W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami.

   

  Aleksandra Hemmerling

  Paweł Malewski

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi