Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  13.09.2021

  Składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej i jednoosobowej sp. z o.o. od 2022 roku

  Wraz z początkiem 2022 r. obowiązywać mają nowe zasady dotyczące wymiaru składek zdrowotnych oraz ich odliczenia od podatku dochodowego osób fizycznych. Jak powyższe zmiany wpłyną na wspólników spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

   

  Aktualizacja: 13 września 2021 r.

   

  Składka zdrowotna w „pierwotnym” Polskim Ładzie

   

  W związku z realizacją programu Polski Ład zostały opublikowane projekty ustaw zakładającej istotną zmianę w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W miejsce stałej opłaty ryczałtowej, ustawodawca planuje, aby podstawę wymiaru składki stanowił rzeczywisty dochód osiągnięty z prowadzonej działalności gospodarczej.

   

  Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują obowiązkową składkę zdrowotną obliczaną w wysokości 9% od podstawy określonej w odrębnych przepisach. Jest nią zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co oznacza, że składka zdrowotna w 2021 r. nie może być niższa od kwoty 381,81 zł.

   

  W pierwszej kolejności ustawodawca zapowiedział zmianę w podstawie wymiaru składki dla osób fizycznych opodatkowanych według skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Składka zdrowotna dla tych podatników miała być obliczana według stawki 9% od osiągniętego dochodu. Powyższe rozwiązanie wywołało liczne kontrowersje wśród podatników, których bezpośrednio miałaby dotknąć zmiana, dlatego założenia pierwotnego projektu w niektórych aspektach uległy zmianie.

   

  „Nowy” Polski Ład a podstawa wymiaru składki zdrowotnej

   

  Opublikowany na początku września nowy projekt Polskiego Ładu zakłada, że wraz z początkiem 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane podatkiem liniowym zasadniczo zobowiązane będą do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 4,9% uzyskanego dochodu, z zastrzeżeniem, że składka ta nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia. Powyższe oznacza, że składka zdrowotna dla osób opodatkowanych podatkiem liniowym w 2022 r. nie może być niższa niż 270 zł (minimalne wynagrodzenie planowane na 2022 r. ma wynieść 3.000 zł).

   

  Co ważne, pierwotny zamysł projektodawcy w zakresie wysokości stawki zdrowotnej według stawki 9% pozostaje bez zmian dla podatników odprowadzających podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

   

  Dodatkowo od powyższych zasad zostały przewidziane wyjątki dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz wspólników spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  O składce zdrowotnej dla ryczałtowców więcej pisaliśmy w artykule „Polski Ład” – składka zdrowotna a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

   

  W przypadku wspólników spółek komandytowych nowa zasada obliczania składki zdrowotnej nie może być zastosowana, ponieważ wspólnicy nie wykazują w swoich zeznaniach podatkowych dochodu z działalności gospodarczej. Jest to efekt nowelizacji przepisów z 2021 r., w wyniku której spółki komandytowe zostały podatnikami CIT. Projekt zmian w ramach Polskiego Ładu przewiduje, że w takich przypadkach składka zdrowotna będzie obliczana od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Aktualnie przewiduje się, że kwota ta w 2022 r. wyniesie około 5 922 zł, zatem składka zdrowotna według nowych zasad wynosiłaby około 533 zł miesięcznie.

   

  Wskazane wyżej zasady obliczania składki zdrowotnej będą dotyczyć zarówno wspólników sp.k., jak i wspólników jednoosobowych spółek z o.o., wspólników spółek jawnych będących podatnikiem CIT oraz osób opłacających podatek w formie karty podatkowej.

   

  Brak możliwości odliczenia składki od podatku

   

  Wzrost wysokości składki zdrowotnej obliczanej według zasady szczególnej może nie będzie znaczny, jednak projekt ustawy podatkowej Polskiego Ładu znosi możliwość odliczenia opłaconej składki od podatku dochodowego, co czyni tę zmianę bardziej dotkliwą,

   

  Aktualnie obowiązujące przepisy zezwalają na odliczenie od podatku dochodowego części zapłaconej składki zdrowotnej, w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru (przy czym u wspólników sp.k. i jednoosobowych spółek z o.o. to odliczenie obecnie możliwe jest tylko wówczas, gdy wspólnik prowadzi jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem w sp.j.). Powyższe oznacza, że na dotychczasowych zasadach przedsiębiorcy mogą pomniejszyć swój podatek odprowadzany do urzędu skarbowego o kwotę co najmniej 328 zł, ze składki zdrowotnej wynoszącej miesięcznie 381,81 zł. A zatem miesięczny ekonomiczny koszt składki zdrowotnej to tylko ok. 53 zł.

   

  Projekt ustawy podatkowej, wprowadzany w ramach Polskiego Ładu uchyla w całości przepis, który zezwalał na odliczenie. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w aktualnej formie, wykluczy również wspólnikom spółki komandytowej możliwość odliczenia opłaconej składki zdrowotnej od podatku. Składka zdrowotna wzrośnie zatem nominalnie o około 150 zł, jednak uwzględniając brak odliczenia efektywne obciążenie składką wzrośnie o około 480 zł.

   

  Powyższe zmiany są na razie na początku procesu legislacyjnego w Sejmie, zatem ich ostateczny kształt może się jeszcze zmienić. Nasz Zespół uważnie śledzi cały proces legislacyjny, a o najważniejszych kwestiach informować będziemy na naszych stronach komandytowa.pl  oraz doradzamy.to. W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami.

   

  Aleksandra Hemmerling

  Paweł Malewski

  Tagi składka zdrowotna spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi składka zdrowotna spółka komandytowa