Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  03.11.2015

  Jak zmieni się wysokość odsetek od 2016 roku?

  Sejm przyjął ustawę, która zmieni m.in. aktualnie obowiązujące przepisy o odsetkach. Z naszego artykułu dowiesz się jakiej wysokości odsetki będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku.  

   

  Odsetki ustawowe

   

  Jeżeli strony w umowie nie zastrzegły odsetek w innej wysokości wierzycielowi należą się odsetki ustawowe, których wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Obecnie wynoszą one 8%. W wyniku zmiany przepisów wysokość odsetek ustawowych będzie równa sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Aktualnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%, w związku z czym po zmianie przepisów odsetki ustawowe będą wynosić 5%.

   

  Maksymalne odsetki umowne

   

  Strony w umowie mogą umówić się na odsetki w innej wysokości niż odsetki ustawowe. Kodeks cywilny ogranicza jednak maksymalną wysokość odsetek, jakie można zastrzec w umowie. Obecnie maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. W związku z powyższym strony nie mogą umówić się na odsetki wyższe niż 10%, ponieważ stopa kredytu lombardowego NBP wynosi aktualnie 2,5%. Od 1 stycznia 2016 roku odsetki maksymalne nie będą mogły być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Przy odsetkach ustawowych na poziomie 5% odsetki maksymalne nie będą mogły zatem przekroczyć 10%.

   

  Odsetki ustawowe za opóźnienie

   

  Zmieni się również wysokość odsetek za opóźnienie. Obecnie odsetki ustawowe za opóźnienie są równe odsetkom ustawowym, a więc wynoszą 8%. Po zmianie odsetki ustawowe za opóźnienie będą należne w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. W związku z tym jeżeli suma stopy referencyjnej NBP nie ulegnie zmianie odsetki ustawowe za opóźnienie będą wynosić 7%.

   

  Od 1 stycznia 2016 roku do Kodeksu cywilnego wprowadzony zostanie przepis ograniczający maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie. Obecnie w wyniku odpowiedniego stosowania przepisów o odsetkach maksymalnych, odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 10%. Po zmianach maksymalna wysokość odsetek umownych za opóźnienie nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. W związku z powyższym, jeżeli wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie nie ulegnie zmianie, odsetki maksymalne za opóźnienie nie będą mogły przekroczyć 14% w skali roku.

   

  Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

   

  Obecnie w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, odsetki za opóźnienie należne są w wysokości odsetek za zaległości podatkowe, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki. Po zmianie przepisów, w transakcjach handlowych za opóźnienie należne będą odsetki ustawowe za opóźnienie równe sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych, a więc będą wynosić 9,5%.

   

  Zmiana w kodeksie spółek handlowych

   

  Zmiany zajdą również w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Od stycznia zmniejszy się wysokość odsetek, jakie będzie zobowiązany zapłacić wspólnik, który nie uiścił w terminie dopłaty oraz akcjonariusz, który nie uiścił w terminie wpłat na akcje. Obecnie odsetki te wynoszą 8% (odsetki ustawowe), a od stycznia będą równe odsetkom ustawowym za opóźnienie, które do czasu zmiany stopy referencyjnej NBP wynosić będą 7%.

   

  Od 1 stycznia 2016 roku czynnikiem, który będzie wpływał na wysokość odsetek będzie stopa referencyjna NBP, dlatego należy uważnie śledzić jej wysokość by wiedzieć w jakiej wysokości odsetki w danym dniu obowiązują.

   

  Kacper Ziniak

  Tagi odsetki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Optymalizacja podatkowa - czy jest legalna i bezpieczna?

  Doradztwo

  Kto zapłaci ZUS w 2015 i 2016 roku?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi odsetki